(Past) Na de Jacht! Tien jaar verzamelen in 100 kunstwerken vanaf 2021-05-28

June 16, 2021

Rijksmuseum Twenthe

Nu te zien in Rijksmuseum Twenthe de collectie tentoonstelling ‘Na de jacht’! Een greep uit tien jaar verzamelen. Hoogtepunt van de tentoonstelling is het nieuw verworven werk ‘Gezicht op Hampstead Heath: Child’s Hill, met in de verte Harrow’ uit 1824 van de beroemde Engelse landschapsschilder John Constable. Behalve het schilderij van Constable zijn er vele andere hoogtepunten te zien uit tien jaar verzamelen, zoals de landschappen van Constable’s voorgangers Thomas Gainsborough en Gerard van Nijmegen.

Daarnaast heeft Rijksmuseum Twenthe dankzij een bijdrage uit de Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds een groot aantal aankopen kunnen doen op het gebied van de hedendaagse kunst. In de tentoonstelling zijn recente verwervingen te zien van Silvia B., Peter Zegveld, Christiaan Zwanikken, Melanie Bonajo en Armando. Tenslotte is de collectie in de afgelopen periode ook verrijkt met diverse schenkingen, van onder andere Sepp Bader en de Collectie Wilploo. Uit de laatst genoemd schenking worden werken getoond van Renie Spoelstra, Emmy Bergsma en Rik Smits.